www.swiatkuchni.com

 

Autoryzowany Sklep Internetowy


BYTOM Ul. Siemianowicka 98 Tel. (32) 282-92-48

 

SZYBKOWAR "BERGHOFF" - INSTRUKCJA OBSŁUGI I WYKORZYSTANIA

 

 

OPIS RYSUNKU

 

 1. Obudowa szybkowaru
 2. Pokrywa szybkowaru
 3. Dolna rączka (duża)
 4. Górna rączka
 5. Boczna rączka (mała)
 6. Zawór szybkowaru
 7. Przełącznik szybkowaru
 8. Pierścień zewnętrzny
 9. Zawór bezpieczeństwa
 10. Zawór bezpieczeństwa
 11. Dno 3 warstwowe
 12. Zawór bezpieczeństwa

Garnek - Szybkowar przeznaczony jest do szybkiego przygotowania jedzenia za pomocą podwyższonego ciśnienia wewnątrz szybkowaru pod wpływem jego nagrzania. Oprócz tego podwyższone ciśnienie powoduje, że potrawa staje się bardziej delikatna, a także zużywa się mniejsza ilość płynów do przygotowania jedzenia, co powoduje zatrzymanie w pożywieniu maksymalnej ilości spożywczych dodatków. Wytworzona para pod ciśnieniem jest zatrzymana w szybkowarze za pomocą hermetycznej przykrywki. Jednocześnie szybkowar jest bardziej złożony w użyciu niż zwykły garnek, dlatego obsługa jego powinna być dokładna, należy być bardzo dokładnym, a warunki zawarte w tej instrukcji powinny być zawsze obowiązkowo przestrzegane.
Szybkowar zaopatrzony jest w rząd składników, zabezpieczających bezpieczeństwo, tak jak lekkość ich zastosowania. Trzy automatycznie włączające się zawory bezpieczeństwa zabezpieczają bezpieczny poziom ciśnienia wewnątrz garnka w czasie całego procesu przygotowania pożywienia. Oprócz tego wmontowane są w uchwyty szybkowaru urządzenia blokujące i zabezpieczające przed ryzykiem tego, że garnki pod ciśnieniem mogą się otworzyć. Wchodzący w komplet szybkowaru kosz przeznaczony jest do przygotowywania duszonego mięsa i warzyw na parze. Taki sposób przygotowania należy przyjąć za każdym razem, kiedy jednocześnie przygotowujemy kilka potraw.
W garnku - szybkowar można dusić i gotować jedzenie na parze. W jedzeniu przygotowywanym w szybkowarze zachowuje się więcej witamin, smak oraz aromat. Liczy się również mała ilość płynu potrzebna do przygotowania pożywienia. Para z rondla szybkowaru w czasie przygotowania jedzenia wydrze się znacząco mniej niż ze zwykłego garnka. Podwyższona temperatura daje rondlowi sterylizację, a skrócenie czasu gotowania ekonomicznie wykorzystuje zużycie energii cieplnej. Ze wszystkich dostępnych produktów najbardziej efektywnie gotuje się w szybkowarze mięso. Czas przygotowania w nim mięsa jest dwukrotnie mniejszy (w niektórych wypadkach nawet trzykrotnie) w porównaniu z czasem potrzebnym przy tradycyjnym sposobie gotowania. W takim wypadku oszczędza się dużo energii. Szybkowar jest znakomity przy gotowaniu kompotu, ponieważ owoce w parę minut stają się miękkie, smak nie zmienia się i zachowuje się kolor.

UWAGA: przed użyciem szybkowaru należy dokładnie zapoznać się instrukcję obsługi i dyrektywami eksploatacji.

W czasie składania rozkładania lub czyszczenia należy uważać, aby nie uszkodzić oprzyrządowania. Zaleca się, przestrzegać porządku opisanego w tej instrukcji.


WYŻŁOBIENIA KONDENSACYJNE

Kondensacyjne wyżłobienie na brzegu garnka służy do zbierania skondensowanego osadu. Wytworzone w procesie przygotowywania pary kondensują się na chłodnej powierzchni ścianek i pokrywce, potem ściekają na dno garnka. Ten ciągły, powtarzający się cykl sprzyja zdrowemu i ekonomicznemu przygotowywaniu jedzenia w garnku "BERGHOFF". Skondensowana para i sole mineralne zostają w produktach. Nasze doświadczenie pokazuje, że gospodynie domowe bardzo szybko przechodzą na tą nową metodę duszenia i gotowania tylko w garnkach "BERGHOFF". To właśnie Państwo będą przyjemnie zdziwieni i zadowoleni wymyślnymi, delikatnymi i subtelnymi doznaniami, delikatnym smakiem oraz naturalnym i świeżym wyglądem przygotowanego pożywienia. Progresywna technologia zabezpiecz maksymalną ochronę mikroelementów, soli, witamin i aminokwasów w przygotowywanych produktach. To bardzo znacząco podwyższa wartość produktów dla pokrzepienia naturalną drogą poprzez jedzenie.

Przy gotowaniu na parze, pożyteczne substancje wydobywają się z całej grubości produktu, a nie tylko z powierzchniowej warstwy, co zabezpiecza utratę witamin więcej niż dwukrotnie. Progresywna technologia przygotowania pożywienia zabezpiecza ochronę produktów, umożliwia przygotowanie paru produktów różnych rodzajów w wielostopniowym systemie na jednej kolumnie, znakomicie podnosi poziom dekoracji stołu, ekonomicznie wykorzystuje energię, a także pozwala skrócić czas potrzebny do przygotowania posiłku.
Przygotowanie jedzenia z zastosowaniem naszych garnków pozwala:
- zmniejszyć możliwość zachorowania na raka, wyeliminować z jadłospisu szkodliwe tłuszcze
- zwiększyć zatrzymanie w pożywieniu witamin i mikroelementów
- uchronić system sercowo-naczyniowy od cholesterolu i związków chloru
- zwiększyć odporność organizmu i unormować wymianę minerałów
Jednak przy oszczędnym sposobie przygotowywania pożywienia zniszczeniu szybciej ulega witamina C niż inne spożywcze składniki. Dlatego dla uzupełnienia deficytu witamin trzeba spożywać dużo warzyw.


PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Czas przygotowania posiłku zależy od wielu czynników: od intensywnego grzania, od rodzaju produktu itp. Dlatego pomocna Państwu będzie instrukcja każdego dnia kiedy będziecie korzystać z garnka - szybkowar. Nigdy przed przygotowaniem pożywienia pod ciśnieniem, produktu nie należy obsmażać, dusić na maśle lub innych tłuszczach. Dlatego szybkowar należy rozgrzewać bez pokrywki przy średniej lub umiarkowanej intensywności ciepła. Aby sprawdzić, czy garnek się rozgrzał należy po czasie 1-3 minuty skropić dno wodą. Jeżeli krople wody robią się kuliste - tzn., że garnek nagrzał się do wymaganej temperatury. Teraz można nalać olej i dusić na mniejszym ogniu. Przywarcie produktu do powierzchni garnka jest wynikiem złego nastawienia temperatury gotowania tj. niedostateczne rozgrzanie garnka lub słabego grzania przy duszeniu produktów. Należy włożyć produkty do szybkowaru i nalać wody, przykryć pokrywką i postawić na ogniu do wrzenia. Kiedy gotowany produkt zacznie kipieć należy odkryć pokrywkę, zebrać pianę, a następnie zakryć pokrywką i
dokończyć gotować. Należy gotować produkty w następującej kolejności np. najpierw kładziemy mięso, zakrywamy szybkowar i dusimy, a potem ochładzamy garnek, odkrywamy i wkładamy następne produkty - gotujemy od nowa.
Przy przygotowywaniu mlecznych produktów w szybkowarze należy to robić tak jak w zwykłych garnkach tj. bez uszczelniającej obrączki i bez wentyla ciężarkowego zaworu bezpieczeństwa. Czas przygotowywania warzyw powinien zbiegać się w jednym czasie. Warzywa wcześniej należy pociąć na mniejsze kawałki.
Przy przygotowywaniu mięsa należy dobrze obsmażyć je w odkrytym szybkowarze ze wszystkich stron, przed duszeniem pod ciśnieniem. Czas przygotowania będzie zależał od grubości i jakości przygotowywanego mięsa. Kawałki mięsa nie powinny być większe niż 900-1000 gr. Warzywa mogą gotować się razem z mięsem, jeżeli mają być w tym samym czasie przygotowane i mają ten sam czas przygotowania. Przy przygotowywaniu mięsa razem z warzywami czas przygotowywania skraca się do 5-10 minut.
Czas przygotowania ryby i morskich produktów zwykłymi metodami jest niewielki tak, że szybkowar nie pozwoli zaoszczędzić zbyt dużo czasu. Przed przygotowaniem ryby należy dobrze ją oczyścić i skropić sokiem cytrynowym. Rybę należy solić zaraz po przygotowaniu. Warzywa można gotować razem z rybą, jeżeli czas przygotowania warzyw jest taki sam jak ryby.
Produkty takie jak soczewica, groch, bób itp. należy namoczyć.
Zamrożone mięso powinno być rozmrożone do momentu jego przygotowania (albo należy trochę zwiększyć czas jego przygotowania).
Zamrożony kurczak powinien być w całości rozmrożony przed przygotowaniem. Dużego kurczaka należy rozdzielić na mniejsze części, aby umożliwić swobodną cyrkulację pary w szybkowarze.


ZASADY STOSOWANIA

Garnki zawsze powinny być czyste. Szczególnie powinny być czyste zawory bezpieczeństwa, uszczelka i miejsce ,w którym ona się znajduje na pokrywce. Zanim zaczną Państwo używać garnka - szybkowar zaleca się go dokładnie umyć. Dno szybkowaru przy gotowaniu obowiązkowo powinno być pokryte płynem (woda, sos) nie mniej niż 1 litra. Nie zaleca się zalewać wodą mniej niż powinno. Aby nie zatkał się i nie przestał działać w czasie kipienia pracujący zawór nigdy nie należy napełniać szybkowaru więcej niż 2/3. Natomiast przy gotowaniu kipiących i pękających produktów zaleca się go napełniać tylko do połowy. Przy gotowaniu sosów musimy zwracać uwagę ,żeby nie były bardzo gęste. Przed odkryciem pokrywki przestawić szybkowar kilka razy, żeby otrząsnąć z pokrywki krople gorącej wody, które powstały na wewnętrznej stronie. Przed zamknięciem szybkowaru sprawdźcie koniecznie, czy druga strona obu zaworów bezpieczeństwa jest czysta. Postawcie pokrywkę na szybkowarze tak, żeby znak na pokrywce był położony naprzeciw rączki dużego garnka. Lewą ręką naciśnijcie lekko na pokrywkę, zaś prawą przesuńcie niższą rączkę do wierzchniej tak, aby obie rączki zamknęły się. Pokrywa jest dobrze zamknięta, jeżeli nie można przesunąć jej w lewo.


UŻYWANIE SZYBKOWARU

Postawcie Wasz szybkowar na płycie. Na początku gotowania ogień pod garnkiem powinien być silny. Natomiast w momencie zagotowania produktu powinien być zmniejszony. Za początek wrzenia uważa się ten moment, kiedy naddatek pary zaczyna się wydobywać poprzez otwarcie ciężarku roboczego zaworu: szybkowar "syczy". Zmniejszcie dopływ ciepła w taki sposób, żeby nieprzerwany wypływ pary został zamknięty. Od tego momentu zaczyna się proces przygotowania pożywienia. Jeżeli w czasie przygotowania produktu para nie wychodzi poprzez otwarcie ciężarka pracującego zaworu, zwiększcie dopływ ciepła, dopóki znowu nie pojawi się ciągły wypływ pary. Po zakończeniu cyklu przygotowania produktu zaleca się następujące postępowanie:
1. Szybkowar wstawić do kuchennego zlewu i podstawić pod lekkie ciśnienie wody. Nigdy nie należy zanurzać szybkowaru w wodzie.
2. Po paru sekundach powoli przesunąć przycisk w położenie "otworzyć". Można otworzyć szybkowar, jeżeli przez otwór zaworu ciężarkowego nie wychodzi para.
Jeżeli zawór bezpieczeństwa włączył się w czasie przygotowywania produktu to:
- Zdejmijcie szybkowar z płyty grzewczej.
- Otwórzcie szybkowar z zaleceniem reguł bezpieczeństwa.
- Należy obejrzeć ciężarkowy zawór bezpieczeństwa (ponieważ mogły go zatkać resztki przygotowywanego produktu)
- Dokładnie wyczyścić zawór za pomocą gorącej wody i zostawić w poprzednim położeniu.

Z początku wrzenia możliwe jest wydostawanie się pary z pod uszczelniającej uszczelki. Powoduje to nieprawidłowe zamontowanie uszczelki w wewnętrznym kręgu pokrywy. Uszczelniająca obrączka powinna rozkładać się równomiernie po całej powierzchni pokrywy. Uszczelka może być również zanieczyszczona powierzchniowo - należy ją oczyścić lub wymienić na nową.


PIELĘGNACJA GARNKÓW

Dzięki temu, że szybkowar "BERGHOFF" zrobiony jest z wysokogatunkowej, nierdzewnej stali utrzymanie go w dobrym stanie jest bardzo łatwe. Przed użyciem nowy szybkowar należy wymyć gorącą wodą, z dodatkiem płynów takich jak: "ATA", "BRIO"dla pozbycia pozostałych po produkcji zanieczyszczeń. Płyn należy rozetrzeć miękką gąbką po powierzchni garnka i zostawić na pięć minut, potem zmyć wodą. Jeżeli zachodzi potrzeba powyższe czynności powtórzyć 2-3 razy. Narożne ścianki garnków zaleca się myć miękką gąbką z płynem myjącym. Silne zabrudzenia można usunąć za pomocą środków czyszczących w proszku. Do usunięcia resztek przygotowywanej potrawy koniecznie trzeba zalać garnek wodą z płynem myjącym. Nie zaleca się używać do czyszczenia garnków metalowych szczotek, noży. Dla ochrony błyszczącej powierzchni garnka koniecznie należy zaraz po umyciu dokładnie wytrzeć miękkim płótnem. Do uchronienia powierzchni garnków przed uszkodzeniem zaleca się przy gotowaniu produktów używać drewnianej łopatki i łyżki, jednakże nie jest to niezbędne. Z czasem na powierzchni garnków może pojawić się wapienny nalot, tak nazywa się kamień powstający w wyniku gotowania. Podobny nalot, a także plamy od soli mineralnych niektórych produktów lekko przetrzeć gąbką zmoczoną w occie lub soku cytryny. Także można zastosować środki myjące z dodatkiem kwasu cytrynowego.

UWAGA: Nigdy nie należy myć pokrywki i uszczelniającej obrączki w maszynie do mycia. Nie należy zostawiać szybkowaru zamkniętego po użyciu, szybkowar powinien mieć możliwość wentylacji. Pamiętajmy o przecieraniu uszczelniającego pierścienia jadalnym olejem.

UWAGI BEZPIECZEŃSTWA
Nie pozostawiać bez opieki przy dzieciach, nie otwierać gwałtownie, przed użyciem sprawdzić drożność zaworów.

UWAGA!!!

Istnieje duża ilość podróbek naszych firmowych garnków. Dlatego radzimy Państwu kupować garnki "BERGHOFF" w firmowych sklepach i przedstawicielstwach, bo tylko wtedy będą Państwo mieli gwarancję jakości i obsługi.