www.swiatkuchni.com

 

Autoryzowany Sklep Internetowy


BYTOM Ul. Siemianowicka 98 Tel. (32) 282-92-48

 

BergHOFF(R)
Elektroniczna waga kuchenna

Art. Nr 2003251

Elektroniczna waga kuchenna
Instrukcja obsługi

W celu właściwego użytkowania wagi kuchennej prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi.


Dane techniczne

- czujnik dokładności z dużym obciążeniem ściskającym
- automatyczne lub manualne wyłączanie
- funkcja tarowania
- wskaźnik przeciążenia
- wskaźnik baterii
- wbudowany czujnik temperatury ze wskaźnikiem temperatury oraz alarmem
- pojemność (maks.): 5 kg/li lb
- podziałka (d): 2 g/ 0.1 oz

* Pojemność jest widoczna na polu wskaźnika wagi.


Sposób działania

1. Usunąć płaską pokrywę pojemnika na baterie znajdującego się na spodzie wagi. Włożyć baterię 9V (nie obejmuje zakresu dostawy) i zamknąć pokrywę.
2. Z wagi należy korzystać stawiając ją na twardej, płaskiej powierzchni, upewniając się, że znajduje się w stabilnej pozycji. Następnie postawić misę na powierzchni wagi.
3. Uruchomić przycisk "włącz/wyłącz" ("ON/OFF"). Poczekać należy, aż na wyświetlaczu pojawi się "0" (około 2 sek.) i następnie:

0 lub 00:00
Waga jest gotowa do użytkowania!

4. Przeliczanie "Kg/Lb": Wedle życzenia zawsze można wcisnąć przycisk "Kg/Lb", aby zmienić parametry Kg-Lb. Podczas ważenia należy zwrócić uwagę, aby szalka znajdowała się pośrodku wagi. Wskazanie należy odczytać dopiero wtedy, jeśli wynik ważenia nie zmienia się na wyświetlaczu. Ciężar jest wskazywany w sposób następujący: 00:00


Użytkowanie przycisku "Z/T"

1. Wagę należy włączyć zgodnie w w/w opisem, poprzez uruchomienie przycisku "włącz/wyłącz" ("ON/OFF").
2. Na platformie wagi postawić misę lub inny pojemnik. Pojawi się ciężar pojemnika.
3. Uruchomić przycisk "Z/T" (=zero/tara), aby ciężar ustawić automatycznie na "0". Na wyświetlaczu pojawi się "TARA" (opakowanie).
3. Teraz w misie lub innym pojemniku można umieścić produkt przeznaczony do zważania. Na wyświetlaczu pojawi się ciężar netto.
4. W celu zważenia różnych składników w pojemniku krok 3 i 4 może być wedle życzenia często powtarzany.
5. Jeśli po czynności ważenia misa zostanie zdjęta z wagi, wskazana zostanie ujemna wartość. Poprzez uruchomienie przycisku "Z/T" na wyświetlaczu ponownie ukaże się wartość 0.
6. Jeśli waga zostanie uruchomiona po raz pierwszy i wskaźnik nie będzie mógł się ustabilizować lub ustawić w pozycji 0, wówczas można też posłużyć się przyciskiem "Z/T".


Automatyczne lub manualne wyłączanie

1. W przypadku, gdy waga zostanie włączona po raz pierwszy i czynność ważenia nie nastąpi w ciągu 1 minuty, wówczas waga automatycznie zostanie wyłączona.
2. Jeśli w czasie różnych procesów ważenia, waga nie będzie używana przez dłużej niż 30 sekund, zostanie automatycznie wyłączona.
3. Waga może zostać w dowolnym momencie manualnie wyłączona.


Ostrożnie przed przeładowaniem!

Maksymalne obciążenie wagi zostało podane na wyświetlaczu. Jeśli obciążenie będzie większe niż 1% powyżej podanej wartości, wówczas na wyświetlaczu pokaże się ostrzeżenie "ERR".
 

UWAŻAĆ NALEŻY, ABY POJEMNOŚĆ DOPUSZCZALNA NIE ZOSTAŁA PRZEKROCZONA. PRZECIĄŻENIE MOŻE SPOWODOWAĆ USZKODZENIA.


Alarm

a. Włączyć wagę.
b. Uruchomić przycisk "T-SET". Na górze po lewej stronie ukaże się symbol dzwonka.
c. Aby ustawić pożądaną wartość przycisnąć należy strzałkę w dół lub w górę. Każdorazowe wciśnięcie strzałek spowoduje, że interwał podniesie się lub zmniejszy o 10 sekund.
d. W celu aktywacji należy ponownie przycisnąć "T-SET".
e. Po upłynięciu ustawionego czasu, na wyświetlaczu pojawi się komunikat "00:00", jednocześnie rozlegnie się sygnał akustyczny, który powtórzony zostanie 30 razy i następnie wyłączy się automatycznie.
f. Przycisk "włącz/wyłącz" ("ON/OFF") zakończy sygnał alarmowy i wyłącza również wagę.
g. Podczas trwania ustawionego czasu można uruchomić również przycisk "T-SET", aby zakończyć odmierzanie czasu i przestawić czas alarmu.


Czujnik temperatury i wyświetlacz

- Czujnik temperatury działa automatycznie przy włączaniu wagi. Mierzy on temperaturę pomieszczenia i otoczenia oraz podaje ją w górnym prawym rogu na wyświetlaczu.
- Zakres temperatury (stopni °C): 0 - 40°C.
- Podział: 0,5°C
- Tolerancja: +/- 2°C

Wskaźnik baterii

Jeśli bateria jest słaba, wyświetlona zostaje informacja "LO", prosimy o wymianę baterii.

Środki ostrożności i rozwiązanie problemów

1. Waga jest urządzeniem precyzyjnym. Unikać należy mocnych uderzeń, nie należy pozostawiać na wadze ciężarów przez dłuższą chwilę.
2. Przycisków nie należy wciskać zbyt mocno i nie należy używać ostrych przedmiotów.
2. W przypadku, gdy na wyświetlaczu nie ukaże się żadna informacja, sprawdzić należy, czy bateria umieszczona została w sposób prawidłowy i/lub wymienić zbyt słabą baterię.
3. Do czyszczenia wagi nie należy używać chemicznych i wywabiających środków czyszczących. W celu wyczyszczenia wagi zaleca się używanie miękkiej wilgotnej ściereczki.
WAGI NIE NALEŻY MOCZYĆ W WODZIE!
5. Wagę należy stawiać w dużej odległości od wysokich temperatur (piecyk), aby nie uszkodzić przycisków, co mogłoby doprowadzić do zaburzenia funkcji.
6. Podczas procesu ważenia w pobliżu nie powinny znajdować się przedmioty powodujące zakłócenia elektromagnetyczne, np. telefony komórkowe, aby uniknąć niepożądanych zaburzeń w funkcjonowaniu urządzenia.
6. W przypadku, gdy waga nie będzie używana przez dłuższy czas, prosimy o usunięcie baterii.
7. Niewskazane jest użytkowanie, niezgodne z przeznaczeniem.

Waga posiada 2 lata gwarancji


UWAGA!!!

Istnieje duża ilość podróbek naszych firmowych garnków. Dlatego radzimy Państwu kupować garnki "BERGHOFF" w firmowych sklepach i przedstawicielstwach, bo tylko wtedy będą Państwo mieli gwarancję jakości i obsługi.